Accents

Alguns teclats no tenen els accents catalans o la ce trencada o el punt volat. Els podeu copiar des d'aquí.

À É È Í Ï Ó Ò Ú Ü Ç

à é è í ï ó ò ú ü ç

·