Privacy Policy

Aquest blog usa ASP.NET BlogEngine, una aplicació de còdig obert que per al seu funcionament recull dades dels usuaris com l'adreça IP etc.

També utilitzo Social Plugins de facebook que poden accedir al email i al nom i la foto del perfil.